Poniżej numer konta Kwidzyńskiego Towarzystwa Pływackiego

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 93830000090002464020000010